Finans

Forbrukslån

Forbrukslån er måten du som person kan skape de mulighetene for deg selv som du ønsker å skape. Er du en person som er kreativ er det viktig at du får muligheten til å bruke denne kreativiteten på en slik måte som passer deg best. Den beste måten å nyte sine talenter og sin egen tid er ved å ha en økonomisk frihet. Et lån kommer da godt med. Du kan skape noe mer med din tid og dine ideer. De fleste ideer trenger økonomi for å komme til live. Her er det dine ideer som er viktig og en plan for hvordan ideene best kan skape økonomiske muligheter for å betale tilbake lånet.

Kredittsjekk

Når du tar opp et forbrukslån er det viktig å huske på at du må passere noen hindre. Det finnes en sjekk av deg som person når det kommer til alder, osv. I tillegg til dette er det også viktig at du klarer å bestå en kredittsjekk. Kredittsjekk eller kredittscore er en metode bankene bruker for å vurdere din betalingsevne. Bankene bruker datamaskiner til å statistikk kalkulere poeng om din økonomi. Dataen som brukes i kalkuleringen kommer fra data i din søknad, data fra kredittbyrå og tidligere eller nåværende betalingshistorikk. Historikken skal si noe om sannsynligheten for tilbakebetaling av pengene som du får og sannsynligheten for mislighold av kreditten. Her er det derfor viktig at du betaler hver måned og at det ikke blir noe tull.

Avslag

Når du søker på lån og du prøver å låne penger er det også viktig å huske på at du ikke alltid får det du vil ha. Det er fort gjort at banken sier at nok er nok. Da må du heller droppe og kjøpe mer slik at du heller selge unna noe av det du har. Har du for eksempel to biler og prøver å ta opp et forbrukslån uten at du har en sterk inntekt er det viktig at du heller selger bilene slik at du ikke havner i en situasjon hvor du sitter på for mye gjeld.

En av ulempene med lån på nett er at de bruker kredittscoremodeller. Bruken av disse modellene innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Det fine med dette er at du får svar med en eneste gang. Behandlingen tar kun hensyn til den informasjon som banken har tilgjengelig på søknadstidspunktet og gjør at banken ikke har all informasjon om deg. Har du ikke oppdaterte tall om din skatt, og andre ting, vil dette påvirke hvordan bankene ser på din økonomi. Får du avslag på søknaden din betyr ikke dette at du nødvendigvis er en dårlig betaler. Et avslag betyr ofte at banken tar et standpunkt om at den risikoen de ser ved å låne penger til deg er for høy og at de dropper å låne deg disse pengene.

Leave a Comment